Alles wat je moet weten over het huurrecht

In het huurrecht worden alle mogelijke verhoudingen tussen een huurder en verhuurder wettelijk vastgelegd. Zo werden de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd, werden de modaliteiten aangaande de indexatie van de huurprijs bepaald en werden de mogelijkheden tot beƫindiging van de huur opgenomen. Het huurrecht biedt dus zowel voor huurders als voor verhuurders een optimale bescherming en een basis om zich, in geval van een geschil, tot de bevoegde rechtbank te wenden.

Het huurcontract

In het huurcontract dat door beide partijen moet goedgekeurd en ondertekend worden, staan alle rechten en plichten vermeld. Enkele zaken die in elk huurcontract moeten vermeld worden zijn de datum van de overeenkomst, de huurprijs en eventuele indexaties en de specifieke afspraken die tussen beide partijen gemaakt werden. Rechtnet advocaten Altena helpt met het opstellen of nazien van alle huurcontracten.

Het huurrecht voor huurders

Als huurder betaal je een overeengekomen som in ruil voor het gebruik van het in het huurcontract vermelde goed. Er wordt verondersteld dat je het gebruikte goed als een goede huisvader beheerd en dat het goed zich na afloop van de huur in originele staat bevindt. Je bent als huurder beschermt in die zin dat een contract niet zomaar kan stopgezet worden zolang jij alle aan het contract verbonden plichten nakomt.

Het huurrecht voor verhuurders

Als verhuurder stel jij een in het huurcontract bepaald goed ter beschikking van de huurder en ontvang je daar een vastgelegde huurprijs voor. Als jouw huurder zijn plichten naar jou niet niet nakomt, hebt je het recht om via de rechtbank een stopzetting van het contract aan te vragen.

Een advocaat huurrecht helpt u doorheen de wetgeving

Het huurrecht is omvangrijk en complex, het is daarom voor een burger, als huurder of als verhuurder, niet altijd duidelijk zijn wat de specifieke rechten en plichten zijn die uit de overeenkomst voortvloeien. Wie zelf niet over de nodige kennis beschikt, staan er advocaten huurrecht ter beschikking die ervoor zorgen dat het huurcontract aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat beide partijen een goede bescherming genieten erdoor. Rechtnet advocaten Altena beschikt hiervoor over een team van bekwame en ervaren advocaten voor wie het huurrecht geen geheimen kent.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *